About Us

  1. Home
  2. About Us
DAFO և AFO տիպի օրթեզների տարբերությունները

DAFO և AFO տիպի օրթեզների տարբերությունները

 DAFO և AFO տիպի օրթեզների տարբերությունները
Օրթեզն արտաքին բժշկական սարքավորում է նախատեսված նյարդամկանային և կմախքային համակարգի կառուցվածքային փոփոխությունների շտկման համար: Այն նախատեսված է վնասված հոդի կամ վերջույթի կորեկցիայի, ֆիքսելու, ակտիվացման և նրա վրա գործադրվող ճնշման թեթևացման համար:
Մեզ հաճախ տրվող հարցերից այսօր ցանկանում ենք անդրադառնալ AFO և DAFO տեսակի օրթեզների տարբերությանը։
Ի տարբերություն ավանդական սրունք թաթային օրթեզի (AFO) , որն ավելի կոշտ է, դինամիկ սրունք թաթային օրթեզն (DAFO) ավելի բարակ է, ճկուն և պարուրում է ոտնաթաթն ամբողջությամբ, ինչը նպաստում է ավելի հարմար կրման և ավելի լավ է ուղղում ոտնաթաթը։